КНП "ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

ФІЗИЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

Фізична безбар’єрність — створення середовища, в якому громадські споруди та публічні місця, транспорт і послуги є фізично доступними для всіх суспільних груп.

Фізична безбар'єрність – це більше, ніж просто пандуси. Наявність ліфтів, широкі дверні отвори, відсутність турнікетів-вертушок, зручно розташовані кнопки, поручні у вбиральнях, на сходах, ліфтах, дублювання ключових написів шрифтом Брайля, тактильні плитки, контрастні написи – це лише мала частина елементів безбар'єрного середовища.

Відповідно до законодавства України, під час проектування житлових і промислових будівель, як і при переобладнанні, ремонті, реконструкції існуючих житлових будинків і громадських будівель, обов’язковим є повне дотримання вимог безпеки, доступності та зручності використання таких будівель і споруд. Забезпечення доступного середовища для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, є одним із соціально-економічних завдань, яке зачіпає права і потреби мільйонів громадян країни.

Важливою умовою доступності об’єкта до потреб маломобільних груп населення є облаштування пандуса.

У закладі забезпечені умови для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень. З цією метою будівля по вул. Політехнічна 25/29 обладнана пандусом; працюють 3 ліфти; на 1-му поверсі обладнана туалетна кімната підвищеного комфорту. Кнопка виклику медичного персоналу від осіб з особливими потребами та супроводжуючих осіб розташована назовні будівлі, біля початку пандуса. Розміщені тактильні таблички зі шрифтом Брайля, покриття на підлозі з тактильною попереджуючої поліуретанової плитки.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору розроблена в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» та на виконання Указу Президента України. Стратегія розрахована до 2030 року і передбачає усунення бар’єрів у шести основних напрямах.

У межах цього напряму створення таких умови, за яких люди, незалежно від своєї мобільності, функціональних порушень чи комунікативних можливостей, зможуть отримувати доступ до інформації та користуватись усіма необхідними технологіями.

Зокрема, мова йде про викладення інформації шрифтом Брайля для людей із порушенням зору або використання жестової мови для людей із вадами слуху. Доступність стосується місць навчання і праці, житла, громадських закладів, транспорту, вулиць, – зрештою, всього, що нас оточує.

Жестова мова – це мова, яку використовують люди з порушеннями слуху, у неї своя структура, правила та словник. А от мовою жестів, насправді, користується кожен із нас, коли щось пояснює, говорить, сміється та використовує жести й міміку.

ЦИФРОВА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

Цифрові трансформації стають людиноцентричними, щоб кожен без винятку міг інтегруватися онлайн без бар’єрів.

Перша леді Олена Зеленська на Diia Summit – масштабному заході від Міністерства цифрової трансформації України – розповіла про нові опції платформи Дія у напрямі безбар'єрності. Це, зокрема:

Нова сторінка «Дія. Бізнес без бар’єрів».:

як створювати робочі місця та інтегрувати в колектив людей з інвалідністю; як подолати вікові та гендерні обмеження, організувати умови для рівного батьківства.

Тут зібрані дослідження, практики, відеошпаргалки, успішні кейси, гайди – із чого почати та як рухатися далі компанії, яка візьме цінності безбар’єрності за основу своєї діяльності.

Новий розділ «Дія. Безбар’єрність», який має з’явитися у березні цього року. Він спростить комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю та інших груп населення, для яких раніше держпослуги не завжди були зручними й дружніми.

На «Дія. Безбар’єрність» буде доступно викладено інформацію, як отримати пільги, послуги, документи, допомогу, дізнатися про свої права та можливості.

СУСПІЛЬНА ТА ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

Суспільна та громадянська безбар’єрність- яка передбачає забезпечення рівних можливостей участі всіх людей та суспільних груп у житті громад та держави.

БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ ЦЕ ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, в якому забезпечуються рівні права та можливості для всіх людей у самореалізації, зайнятості, пересуванні, сервісах, здобутті освіти, спілкуванні, дозвіллі та розвитку.

Це внутрішня готовність враховувати потреби різних людей та створювати зручне для них середовище ,

У фокусі безбар’єрних рішень мають бути соціальні групи, які зазнають на собі вплив обмежень у зв'язку з віком, гендером, станом здоров’я, мобільністю, соціальним статусом тощо

ЦЕ КОЛИ ЛЮДИНУ ПРИЙМАЮТЬ, поважають і цінують незалежно від статі, віку, фізичних особливостей, а при прийнятті рішень влада, бізнес, громада враховує інтереси всіх суспільних груп, в тому числі малочисельних.

ОСВІТНЯ БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

Освітня безбар’єрність – це створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя.

Освітня безбар’єрність – якісна освіта незалежно від віку, стану здоров’я та місця проживання, це – рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

Реалізація освітньої безбар’єрності передбачає такі стратегічні цілі:

можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти; задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу; створення інклюзивного освітнього середовища.

Освіта має бути якісною та доступною для кожного, тому формується інклюзивне освітнє середовище у закладах освіти, розробляються нові освітні програми, вчителі підвищують рівень педагогічної майстерності тощо.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

Економічна безбар’єрність – це забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, заняття підприємництвом молоді, жінок, літніх людей, людей з інвалідністю тощо.

Тобто всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.

Безбар’єрне середовище – це простір необмежених можливостей, в якому немає місця дискримінації та враховуються інтереси кожного.

Крім того, до забезпечення безбар’єрності належить комплекс заходів і практик, які допоможуть працевлаштувати представників вразливих верств населення, зокрема осіб з інвалідністю, пенсіонерів, студентів без досвіду роботи, вагітних жінок і батьків у декреті. Серед них:

впровадження програм професійної підготовки та кар’єрної орієнтації; навчання фінансової грамотності; розвиток підприємницької культури; надання консультаційної підтримки; створення додаткових можливостей для дистанційної роботи тощо

НОРМАТИВНА БАЗА, ДОКУМЕНТИ

В Україні питання безбар'єрності регулюється низкою нормативно-правових актів, зокрема:

Конституція України (стаття 24) гарантує рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Посилання: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (1991 рік) визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю в усіх сферах життя суспільства, їхньої участі у суспільному житті, включаючи доступ до освітніх, культурних, спортивних та інших соціальних послуг, а також до продуктів та послуг, вироблених та реалізованих на ринку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Указ Президента України "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні"  https://www.president.gov.ua/documents/5332020-35809

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-mizhvido-a134r

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-2020-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року" (2021 рік) визначає основні напрями та заходи щодо забезпечення безбар'єрності для осіб з інвалідністю в Україні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text

Основні документи, які регламентують безбар'єрність закладів охорони здоров'я

Державні будівельні норми ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=79740

Методичні рекомендації щодо забезпечення безбар'єрності закладів охорони здоров'я (2022 рік) розроблені на основі Безбар'єрного стандарту закладів охорони здоров'я та містять практичні рекомендації щодо його впровадження.

Розуміння поняття «безбар’єрність» надає освітній серіал "Безбар’єрна грамотність" на порталі «Дія. Цифрова освіта».

В українському суспільстві існує комплекс обмежень для різних груп у можливостях безбар’єрного доступу до інфраструктури, транспорту, зайнятості, освіти, отримання публічної інформації, послуг із боку держави та бізнесу тощо.

https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-literacy

НОВИНИ

Згодом тут буде відображено новини, які стосуються безбар’єрності.

СЕРВІСИ

Згодом тут буде відображено сервіси, які поліпшують безбар’єрність закладу.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГІВ

Проведення моніторінгів безбар’єрності є важливим аспектом поліпшення умов доступності медичних послуг для усіх груп населення. За результатами моніторінгу складається акт та створюється план заходів щодо усунення бар’єрності. Згодом тут буде відображено акти та план заходів щодо усунення бар’єр

Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись до лікаря Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
Вiдбiрне